Razmišljate o gradnji hiše?

Imate željo po samostojnosti in ste pripravljeni na gradnjo lastnega objekta? Načrtovanje hiše je kar precejšen projekt. Gledano z vidika življenja je to projekt življenja. Ker gre v večini primerov za enkratno opravilo, si je potrebo vzeti čas in zelo dobro razmisliti, kako bodo stvari izgledale. Za vse to pa so potrebni ustrezni načrti za hiše.

Vsak objekt potrebuje ustrezen načrt. Načrti za hiše se bistveno ne razlikujejo od načrtov za ostale objekte. So določena pravila, katerim mora objekt ustrezati pred predajo, vendar so te zahteve predvsem skrbno določene na področju varstvenih zahtev, katerim mora objekt ustrezati. Načrti za hiše se začnejo z idejno zasnovo ali krajše IDZ. IDZ je pridobitev ustreznih projektnih pogojev za priključitev komunalne infrastrukture. Po idejni zasnovi se načrti za hiše dopolnijo s projektom za gradbeno dovoljenje ali krajše PGD. PGD je projekt na osnovi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno ustrezati določenim pogojem, kateri se v tem članku tokrat ne bomo posvečali.

Vendar pa je omemba, da zgolj pridobitev gradbenega dovoljenja, ni dovolj za pričetek gradnje, vsekakor bistvena. Investitor mora še pred gradnjo poskrbeti za pridobitev projekta za izvedbo ali krajše PZI. Projekt za izvedbo vsebuje podrobne načrte, dodatne izračune, popis del in vse potrebne podrobnosti. V tem delu projekta se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela za posamezno področje gradnje. V kolikor se pripravlja načrt za hišo, je nadvse pomembno, da pri tovrstnih projektih sodeluje tudi investitor. Koliko denarja boste potrebovali pri tovrstnem projektu, je seveda odvisno od zahtevnosti hiše. Danes se vse bolj uveljavljajo tako imenovane pametne hiše. Z današnjo tehnologijo postaja življenje vse bolj udobno in enostavnejše. Kar pa seveda ima svojo ceno. Ampak verjetno se vsi strinjamo, da je cena samostojnega življenja vredna vsakega centa. Biti na svojem je kot biti ptica na nebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *