Najemna pogodba se lahko dandanes izdela tudi preko e-obrazca

Pri določenih zadevah v življenju moramo biti izjemno pazljivi, to pa zato, da nam kasneje morda ne bo žal in da slučajno ne bomo zapadli v kake resnejše težave. Tudi ko na primer najemamo stanovanje oziroma hišo, je potrebno poskrbeti za določene dokumente, na katerih bo jasno razvidno tisto, kar je v danem trenutku in tudi za naprej seveda najbolj pomembno. Eden od nujnih dokumentov je tudi najemna pogodba, ki jo v današnjem času mirno lahko izdelamo tudi preko e-obrazca.

Stanovanjska pogodba za opredelitev obveznosti in pravice

Pri najemu nepremičnine je torej nujno potrebna posebna oblika pogodbe, s katero se opredelijo obveznosti in vsekakor tudi pravice, ki seveda izhajajo iz najemnega razmerja. Za izdelavo tako imenovane najemne pogodbe lahko torej uporabimo tudi kar e-obrazec. Poleg podpisa najemne pogodbe pa je pomembno tudi, da kar se da dobro spoznamo tudi osnove najemnega razmerja in da poleg tega poskrbimo tudi za svoje pravice, ki nam pri tem pripadajo. To velja bodisi če smo v vlogi najemnika ali če smo v vlogi najemodajalca. Read More

Odškodnina za prometno nesrečo je lahko uspešna z izkušenimi pravniki

Danes je na cesti veliko avtomobilov, posledično pa se zgodi tudi zelo veliko prometnih nesreč. Odškodnina za prometno nesrečo je ena od zadev, ki jo ponavadi urejamo po tem, ko se nam zgodi tovrstna nesreča.

Odškodnina za prometno nesrečo od nas zahteva, da imamo kar nekaj znanja o tem oziroma da smo na začetku soočeni z vsaj osnovnimi podatki. Veliko ljudi se namreč ne zaveda, kaj vse jim v resnici pripada in kaj lahko uveljavljajo. Zato je dobro, da se že na splošno izobrazimo na tem področju.

Toda, na koga se obrniti v primeru, ko se nam zgodi prometna nesreča in smo upravičeni do odškodnine. Na trgu obstaja veliko podjetij in to zelo uspešnih. Ukvarjajo se torej s tovrstnimi problemi, kot je tudi odškodnina za prometno nesrečo. Ponavadi so to izjemno izkušeni pravniki, ki se našemu primeru posvetijo do potankosti. Uredijo nam namreč vse potrebno, da bomo iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti prejeli odškodnino, ki nam pripada. Read More

Napoteni delavci niso “posojeni” delavci

Članstvo Slovenije v Evropski uniji je prineslo precej sprememb na trgu dela. Ena bistvenih je ta, da lahko slovensko podjetje svoje zaposlene pošlje na delo tudi v tujino, torej v drugo članico EU. Pri tem so zaposleni v domačem podjetju in preko njega je poskrbljeno tudi za vse socialne storitve. Napoteni delavci pa niso “posojeni” delavci. V tujini torej delajo za matično podjetje, pri katerem imajo sklenjeno delovno razmerje, ne pa za tuje podjetje. Odnos med tujim naročnikom in delavci mora biti urejen tako, da pogodbo o opravljanju dela v tujini prevzame slovensko podjetje. Podjetje torej prevzame posel in za delo poskrbijo njegovi zaposleni – ne more pa jih enostavno “posoditi” nekam v tujino.

Napoteni delavec opravlja zaradi napotitve delo v drugi članici EU začasno. Ko je delo opravljeno, se vrne v Slovenijo in opravlja svoje redno delo za delodajalca. Read More

Sodni prevodi niso mačji kašelj

Prevode sodnih besedil in listin opravljajo stalni sodni tolmači, ki jih določi Ministrstvo za pravosodje. Nekatera prevedena besedila morajo biti sodno overjena, to so na primer diplome, poročni listi, sodni registri in druga podobna besedila. Sodni prevodi (http://www.prevajanje-ibidem.si/sodno-overjeni-prevodi.php) so drugačni od običajnih prevodov, saj morajo biti narejeni po posebnem postopku, fizično povezani z vrvico in so tudi žigosani. Dodana jim mora biti izjava o ustreznosti, tako prevajalec zagotovi, da so njegovi sodni prevodi zares legitimni. Sodni tolmači so vpisani v imenik, do katerega lahko javno dostopamo preko spletne strani Ministrstva za pravosodje, ki ureja to področje. Prevajalci, katerih naloge so sodni prevodi, so združeni v Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije, ki ima pri nas sedež v Logatcu. Read More

Kako poteka prijava terjatev v stečaj?

Če se sprašujete, kako priti do denarja, ki vam ga je dolžno podjetje, ki je trenutno v stečaju, potem morate vedeti, da je to možno, če se postopka lotite na pravilen način. Prijava terjatev v stečaj se opravi hitro in enostavno, še posebej, če se tega lotite s pomočjo pravnih strokovnjakov, ki vam lahko nudijo svojo pomoč in svetovanje tako pri prijavi terjatev kot tudi pri nadaljnjem spremljanju stečajnega postopka.

Zelo pomembno – s prijavo terjatev ne smete odlašati! Read More

Brez tožbe do odškodnine

Pravična odškodnina je tisto, kar si želi prav vsak, ki se ne poškoduje po svoji krivdi. Če ste se poškodovali v prometni nesreči, za nastanek katere niste bili odgovorni sami, ali pa na vašem delovnem mestu, pa tudi če ste padli na javni površini, vam pripada njeno izplačilo. Za to vam ni treba nikogar tožiti, temveč morate le ravnati v skladu z odškodninskim pravnim postopkom oziroma s pomočjo dokumentacije o škodi, ki ste jo utrpeli, od krivca zanjo ali njegove zavarovalnice zahtevati denarno povračilo s pomočjo odškodninskega zahtevka. Read More

Zakon o dedovanju

Zakon o dedovanju definira oporoko. Kaj je oporoka in kdo jo lahko sestavi? Oporoka je osebni dokument na podlagi katerega oseba, ki je zmožna podati svojo voljo na zakonit način razdeli svoje premoženje. Vsak lahko napravi več oporok, ki so si lahko med seboj različne po vsebini ali obliki, vendar zakon o dedovanju upošteva vedno samo tisto oporoko, ki je bila zadnja veljavna, oziroma tisto, ki jo je lahko zapustnik kot zadnjo napisal pri polni zaveti in je tako lahko izrazil svojo voljo brez prisile, strahu ali vpliva tretje osebe. Read More