Baterijska vozila

Baterijska vozila so pomemben element v otrokovem svetu odraščanja in osvajanja veščin sveta odraslih. Vsaka dobra otroška trgovina, baterijska vozila ima v svoji ponudbi, izbira pa je pestra, za otroke mamljiva, za starše in vse, ki bodo otroku kupovali kot darilo pa lahko hitro povzroči nekaj dilem.

V želji, da otroku iz srca privoščimo in kupimo najboljše včasih pretiravamo. Baterijska vozila morajo biti, tako kot vsa druga igrala, igrače, otroška oprema in drugi artikli otroške trgovine, prilagojena in ustrezna otrokovi starosti, sposobnosti, veličini, teži in drugim lastnostim.

Pri odločitvi za baterijska vozila je veliko storjenega že z samo mislijo in idejo o nakupu. Baterijska vozila, ki preko prenosa in spremembe zaloge energije v gibalno silo, lahko delujejo neodvisno od otrokove moči za gibanje, so dober ter koristen pripomoček pri razvijanju otrokovih sposobnosti in veščin. Enostavno gibanje v eni smeri je otrokov začetni korak v smeri osvajanja gibalnih sposobnosti. Temu otrok s svojo radovednostjo kmalu doda spreminjanje smeri, nauči se ustaviti, premagovati razne ovire. Pri tem so mu v veliko pomoč motivacije iz okolice, ki je na njegovem vidnem obzorju. Otrokovo pozornost največkrat zbudijo premikajoči se predmeti v okolici, ali pa predmeti, ki se sicer ne premikajo, vendar oddajajo določene zvoke. Ko osvoji tehniko hoje se otrok kaj hitro poda v okolico doma, kjer začne odkrivati vedno nove in nove predmete in stvari, ter jih povezovati v neko njemu razumljivo in logično celoto. Veliko koristnih učinkov ima pri otroškem učenju in osvajanju veščin tehnika posnemanja. Otrok se zgleduje po starših, vrstnikih in vseh osebah v njihovi okolici. S posnemanjem se pri otroku nevede zgodi premagovanje strahu pred neznanimi ali pa na prvi pogled zahtevnimi nalogami in opravili. Pomislimo na preprosto otrokovo kobacanje na stol ali kašen višji predmet ter na vse kar mora pri tem početi nenavadnega in zahtevnega.

Baterijska vozila imajo že z svojo obliko, zasnovo ter namenskostjo v veliko korist pri motivaciji in spodbujanju. Otroku se kmalu ko lahko samostojno zakoraka v svet pred domačim pragom pred očmi začnejo dogajati prizori z raznoraznimi dogodki, ki jih v vsakodnevnem življenju počnejo starši ter drugi ljudje v njegovi bližini. Oče, ki se pripelje z avtomobilom, sosed,ki s traktorjem hiti na njivo, strojnik, ki na bližnji cesti z kopačem popravlja posledice ledene zime, se v otrokove spominske celice zapiše kot posnemanja vredno. Baterijska vozila, ki vse večje originale posnemajo v okviru danih možnostih, v otroku zbudijo željo po posnemanju ter osvajanju veščin odraslih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *