Zavarovanje otrok

Otroci so naše največje bogastvo in pomembno je, da so zavarovani. Seveda morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani že od samega otroštva, vendar pa zanje veljajo malce drugačni pogoji, kot za odrasle osebe. Otroka morajo v obvezno zdravstveno zavarovanje prijaviti takoj po rjstvu. Nosilec zavarovanja je namreč tisti, po katerem bo otrok zavarovan, kar pomeni, da je lahko nosilec ožji družinski član. Zavarovanje otrok mora biti urejeno preko zakonitega skrbnika vse do njegovega dopolnjenega 15. leta stoarosti oziroma do 18. leta, če je otrok še vedno šoloobvezen. Pogoj za zavarovanje otrok kot družinskega člana je takšen, da mora imeti zakoniti zastopnik stalno bivališčle v RS ali začasno bivališče za vsaj tri mesece. Otrokom ni potrebno plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje, saj imajo krito iz naslova skrbnika (starša ali zakonitega zastopnika).

Zavarovanje otrok – kako in kje
Zavarovanje otrok se lahko opravi na območni enoti oziroma najbližji izpostavitvi ZZZS. Vložiti je potrebno prijavo s podatki o zdravstvenemu zavarovanju skrbnika. Prijavo je potrebno oddati najkasneje v osmih dneh od izpolnitve pogojev z azavarovanje. Izjema velja le za novorojenčka, saj je zanj potrebno vložiti prijavo najkasneje 60 dni po rojstvu.

Zavarovanje otrok preneha veljati takoj, kot otrok dopolni starostno mejo in izgubi status šoloobveznega otroka. V tem primeru si mora potem obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sam preko statusa. Kasneje pa je potrebno posebej doplačati tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje otrok krije vse stroške, ki so nastale z obiskom zdravnika ter zdravljenja. Vse gre iz naslova obveznega ter dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Potrebno je le upoštevati vse predpise, ki veljajo za takšno vrsto zavarovanja ter otroka kar se da hitro prijaviti v ZZZS sistem.

V primeru kršitve zavarovanja otrok vas lahko doleti kazen kot starša oziroma zakonitega zastopnika. Uveljavljane zdravstvene storitve se lahko prične takoj, ko je zdravstveni zavarovanje otrok urejeno v celoti. Svetovalci na ZZZS vam bodo znali povedati in razložiti celoten postopek opravljanja zavarovanja otrok. Vsekakor pa bodite dosledni in uredite vse potrebne zadeve takoj, ko imate možnost. Le tako bo otrok popolnoma socialno varen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *