Zakon o dedovanju

Zakon o dedovanju definira oporoko. Kaj je oporoka in kdo jo lahko sestavi? Oporoka je osebni dokument na podlagi katerega oseba, ki je zmožna podati svojo voljo na zakonit način razdeli svoje premoženje. Vsak lahko napravi več oporok, ki so si lahko med seboj različne po vsebini ali obliki, vendar zakon o dedovanju upošteva vedno samo tisto oporoko, ki je bila zadnja veljavna, oziroma tisto, ki jo je lahko zapustnik kot zadnjo napisal pri polni zaveti in je tako lahko izrazil svojo voljo brez prisile, strahu ali vpliva tretje osebe.

Oporoko lahko sestavi vsaka oseba, ki je v trenutku, ko piše oporoko prisebna, opravilno sposobna in je dopolnil vsaj petnajst let. V primeru, če oseba kasneje, ko je že napisala oporoko izgubi razsodnost, oziroma izgubi sposobnost izraziti svojo pravo voljo, nima pravnega učinka na samo oporoko, saj v trenutku, ko je bil dokument napisan je bila oseba razsodna in sposobna izjaviti svojo lastno voljo in zato se smatra kot poslednja volja zapustnika. Oporoka je neveljavna v primerih, ko je bila oporoka napisana pod prisilo oziroma na podlagi grožnje tretje osebe, prav tako je oporoka neveljavna če jo oseba napiše v zmoti ali zaradi zvijače. V zmoti govorimo, ko se osebi obljubi na primer, da v kolikor bo kmetijo zapustil sinu, bo le ta sigurno skrbel in nadaljeval z tradicijo kmetovanja, kasneje pa ta oseba takoj ko prejme kmetijo v last proda v celoti, v takih primerih je mogoče uveljavljati neveljavno oporoko zaradi zvijače ali zapustnikove zmote, komu zapustiti kmetijo.

Pravico zahtevati razveljavitev oporoke ima samo tista oseba, ki lahko dokaže svoj interes, vendar ne kadarkoli. Imamo dva roka v katerih mora tisti, ki ima interes zahtevati razveljavitev. V roku enega leta mora tisti, ki izve za nepravilnosti pri oporoki zahtevati razveljavitev v kolikor dokaže svoj interes ali pa najkasneje v roku desetih let od pravnomočnosti sklepa od dedovanju na podlagi oporoke. V primeru, ko govorimo o nepoštenih dejanjih torej zvijača, grožnja sila se izjemoma lahko taka oporoka razveljavi v roku dvajsetih let od pravnomočnosti sklepa o dedovanju na podlagi oporoke.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *