Sodni prevodi niso mačji kašelj

Prevode sodnih besedil in listin opravljajo stalni sodni tolmači, ki jih določi Ministrstvo za pravosodje. Nekatera prevedena besedila morajo biti sodno overjena, to so na primer diplome, poročni listi, sodni registri in druga podobna besedila. Sodni prevodi (http://www.prevajanje-ibidem.si/sodno-overjeni-prevodi.php) so drugačni od običajnih prevodov, saj morajo biti narejeni po posebnem postopku, fizično povezani z vrvico in so tudi žigosani. Dodana jim mora biti izjava o ustreznosti, tako prevajalec zagotovi, da so njegovi sodni prevodi zares legitimni. Sodni tolmači so vpisani v imenik, do katerega lahko javno dostopamo preko spletne strani Ministrstva za pravosodje, ki ureja to področje. Prevajalci, katerih naloge so sodni prevodi, so združeni v Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije, ki ima pri nas sedež v Logatcu. Združenje so ustanovili leta 2012 na zboru, ki se ga je udeležilo 19 sodnih tolmačev in članov zainteresirane javnosti. Združenje si za glavna cilja postavlja zastopanje interesov strokovnjakov, katerih naloge so sodni prevodi in njihovo izobraževanje, ki poteka celo njihovo življenje. Pred tem so sodišča imela probleme s tem, da sodni tolmači niso bili dovolj izobraženi za določen jezik in so teško uprabljali svoje delo. Zato je tudi nastal Zakon o sodiščih, ki je v veljavi od leta 2011, ki določa obvezno izobraževanje za sodne tolmače. Ta pravilnik določa, da mora strokovnjak, ki se ukvarja s sodnimi prevodi, mora za posamezni jezik opraviti 5 strokovnih izobraževanj v obdobju petih let. Ob izbiri sodnega tolmača, ko so cilj pravno legitimni sodni prevodi, moramo biti previdni, saj je na trgu kar nekaj kršiteljev, ki iščejo bližnjice do zaslužka. Odkitih je bilo namreč kar nekaj primerov, ko so prevajalci prodajali besedila, ki niso bila pravi sodni prevodi, ampak je šlo za neoverjen dokument, kar je seveda za stranko povsem neuporabno. Tudi uradniki na občinskih in državnih upravah niso vedno dovolj pozorni in ne preverjajo vedno pravilnosti ali pa ne poznajo popolnoma predpisov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *