Skupinske ali individualne inštrukcije

Ugotovili ste, da ima vaš otrok v šoli z nekaterimi predmeti težave in da brez pomoči ne bo šlo. Morda ste mu poskusili pomagati sami, a če je v višjih razredih srednje šole, je verjetnost, da snovi tudi sami ne obvladate dovolj, da bi mu jo razložili. Morda pa vam enostavno ni do tega, nimate časa ali pa se ne počutite suvereni v poučevanju drugih. Odločili ste se, da otroka odpeljete na inštrukcije, kjer mu bo pomagal izkušenj inštruktor, ki obvlada tako snov, ki vašemu otroku povzroča težave, kot veščino poučevanja. Sedaj pa ste se znašli pred še eno odločitvijo, vpisati otroka na individualne ali skupinske inštrukcije matematike? Da bo vaša odločitev lažja, bomo naredili primerjavo enih in drugih, pozitivne in negativne lastnosti obeh oblik inštrukcij.

Verjetno vam je jasno, da je prva razlika med individualnimi in skupinskimi inštrukcijami cena. Skupinske inštrukcije so seveda cenejše, saj ima inštruktor v skupini več otrok s podobnimi težavami, kar pomeni, da se posameznemu otroku posveča manj časa. Skupina otrok v skupini skupinskih inštrukcij pa ni tako velika, da bi bila primerljiva z razredom, zato vaš otrok še vedno dobi dovolj pozornosti in časa, da vpraša, kar ne leži prav njemu, da se mu inštruktor posveti, da mu posebej in natančno razloži snov, da mu da posebej namenjene naloge itd.

Druga razlika je v vzdušju. V tem primeru morate poznati svojega otroka. Če je zelo družabne narave, bo z večjim veseljem hodil na skupinske inštrukcije, saj bodo z njim tudi njegovi sovrstniki in prijatelji. Na inštrukcijah bo bolj užival in snov se mu bo posledično zdela bolj zabavna in preprostejša. Če pa je vaš otrok bolj introverten in zadržan ter ima probleme z navezovanjem stikov, mu bo skupina drugih učencev še dodatni stres, zato taka oblika inštrukcij zanj ne bi bila primerna.

Tretja razlika pa je v problemu, ki ga ima vaš otrok oz. v tem, za kater predmet gre. Skupinske inštrukcije so idealne za otroke, ki imajo probleme z jeziki, manj primerna pa za probleme z matematiko.
Tako odločitev je na vas in vašem otroku. Odločita in posvetujta se skupaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *