Prenosni računalnik

Prenosni računalnik je nastal z potrebo in željo po lažji prenosljivosti  klasičnega osebnega računalnika ter njegovega neodvisnega delovanja brez napajanja z energijo iz električnega omrežja.

V ta namen so vse komponente klasičnega osebnega računalnika zmanjšali in sestavili v bistveno manjšo in  lažjo enoto. Dodana baterija je omogočala uporabo prenosnega računalnika tudi na območjih izven dosega napajanja z električno energijo iz omrežja.

Prenosni računalnik ima v osnovi povsem enake lastnosti in večino komponent kot klasični osebni računalnik. Tako lahko na prvi pogled takoj opazimo zaslon in tipkovnico, bolj izurjeno oko pa tudi zvočnike in druge komponente.

Poglavitna razlika v sestavnih elementih med prenosnim računalnikom in osebnim računalnikom je kot že rečeno  baterija. Prenosnemu računalniku  omogoča zalogo energije in neodvisnost  pri delovanju,  lahko ga uporabljamo praktično kjerkoli ter tudi takrat, ko je onemogočeno napajanje klasičnega računalnika iz omrežja.  Ko  se v baterijah nakopičena energija iztroši jo ponovno napolnimo z novo energijo iz električnega omrežja. Poraba in časovna avtonomnost prenosnega računalnika je odvisna od kapacitete baterije in potratnost uporabnika ter komponent.

Prenosni računalnik ima v primerjavi z klasičnim osebnim računalnikom tako prednosti kot slabosti. Nekaj jih lahko strnemo že iz prejšnjega odstavka. Večje praktičnost,  avtonomnost in neodvisnost od električnega omrežja prenosnega računalnika so poglavitne prednosti, zaradi katerih se kupci v večini primerov odločajo za nakup.

Slabost prenosnega računalnika so v prostorsko omenjenih možnosti vgradnje večjih komponent, posledično so okrnjene lastnosti, zmožnosti  in kapacitete. Prenosni računalnik lahko z neprimerno izbiro lokacije delovanja deluje v zmanjšanem obsegu zmogljivosti, negativni vpliv pa ima tudi na poškodbe in krajšo življenjsko dobo.

Posebno skupino prenosnih računalnikov predstavljajo prenosni računalniki iz skupine Renew/Refurbish programa, eden takih ponudnikov pri nas je trgovina Altstore. Prenosniki iz skupine Renew/Refurbish programa prenosnih računalnikov predstavljajo daleč najboljše razmerje med ceno in garancijskimi pogoji. Prenosni računalniki iz skupine Renew/Refurbish so prenosniki, ki niso bili prodani. Gre za povsem nove in nerabljene prenosne računalnike. Takšne prenosnike naročnik uvrsti v Renew/Refurbish program, kjer dobi povsem novo embalažo, ter se uvrsti v prodajni program Renew/Refurbish distributerjev. Drugi del Renew/Refurbish programa predstavljajo prenosni računalniki, ki so bili v trgovinah ali namenjeni praktičnemu preizkusu potencialnih kupcev ali neprodani prenosni računalniki. Takšne prenosne računalnike se vrne proizvajalcu, kjer jih testirajo, ter zamenjajo vse potrebne dele, da po končanem procesu zamenjave prenosni računalnik prestane vse tovarniške teste z enakimi rezultati kot nov prenosni računalnik. Proizvajalec lastnosti  prenosnih računalnikov iz  Renew/Refurbish  programa jamči z povsem enako garancijo, kot za nove prenosne računalnike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *