Poslovni model in kako ga oblikovati

Danes je na trgu dela zelo velika konkurenca in se več je ljudi, ki želijo uresničiti poslovno idejo. Vsaka poslovna ideja ni dobra in ne pomeni poslovne priložnosti. Dober podjetnik mora znati razločiti slabo priložnost od dobre in jo izkoristiti. Prva faza pri razvoju poslovnega modela je dober poslovni modul. Pomeni učinkovito in pregledno uporavljanje ključnih postavk, ki so značilne za določeno poslovno idejo. Na podlagi poslovnega modela se investitorji potem tudi lažje odločijo za investicijo.

Kaj predstavlja poslovni model?
Poslovni model predstavlja celoten proces poslovanja in delovanja. Predstavlja nekakšno poslovno logiko delovanja podjetja. Kako bo podjetje delalo, ustvarjalo, lovilo priložnosti, se soočalo s konkurenco in tako naprej. V primeru, da je poslovni model dobro zastavljen lahko prinese ogromno koristi. Tekom poslovanja se lahko zgodi, da velikokrat odidemo iz poti. Poslovni model, ki je zastavljen nas drži v pravi smeri. Poslovni model nam lahko vedno le koristi in nikakor škodi.

Gre namreč za orodje za dosego zastavljenega cilja. Kateri so obvezni elementi poslovnega modela? Zajemati mora naslednje faze:
• Segmentacijo kupcev
• Ponudbo
• Vrednosti
• Prodajne kanale
• Odnose do odjemalcev
• Prihodkovne kanale
• Ključne vire za delovanje
• Ključne aktivnosti za poslovanje
• Ključni partnerji
• Stroški, ki jih ima podjetje

Kakšen je postopek izdelave poslovnega modela?
Poslovnih modelov je več vrst. Vsem je skpno ravno to, da so narejeni po zgornjih korakih oziroma zajemajo naslednje korake. Smiselni koraki v poslovnem modelu pa so vsekakor mobilizacija, razumevanje osnovnih redpostavk, oblikovanje ideje oziroma tiste prve ideje, implementacija postopka v praksi, prilagoditev poslovnega modela in še ostale korake. Natančno se moramo zavedati svojih prednosti in slabosti. Nikakor na trgu konkurence ne smemo misliti, da smo najboljši. Vedno znova se moramo potruditi, da smo kar se da konkurenčni na različnih področjih, kjer delujemo. Konkurenca je iz dneva v dan močnejša. Na podlagi poslovnega modela moramo vztrajati, da vedno najdemo najbolj optimalno pot, ki smo si jo na začetki zadali.

Takoj, ko imamo oblikovane osnovne postavke in natančno izdelan poslovni model, se lahko dejansko poslovanje prične. S takšnim načrtom lahko pridemo daleč, če se ga le držimo. Nenazadnje gre za vaše poslovanje, kajne?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *