Poganjalec

Poganjalec je dobro desetletje star izum, ki temelji na otroku prilagojenih lastnostih. Otroku prilagojene lastnosti so predvsem sama izvedba, ki omogoča gibanje. Izum je pomembno vplival na razumevanje otroške sposobnosti tako učenja kot kasneje samostojnega gibanja s prevoznim sredstvom kot je poganjalec.

Otrokovo samostojno gibanje s prevoznim sredstvom, kot je poganjalec, je omogočeno z inovativnim pristopom. V osnov je inovativni pristop odpravil vse ovire, ki so bile pred tem prisotne pri osvajanju gibalnih sposobnosti predhodnikov. Predhodniki poganjalca so bili predvsem tricikli in otroško kolo s pomožnimi kolesi. V obeh primerih je bilo za osvajanje gibalnih sposobnosti otroka uporabljeno čisto drugačno razmišljanje. Gibalne sposobnosti se je v obdobju preden se je poganjalec odkril, razvijalo najprej kot motorika poganjanja pedal in obračanja krmila.

V nadaljevanju se je dodalo ravnotežje s tem, ko se je otroškemu kolesu odstranilo pomožna kolesa. Poganjalec je ravnotežje uvedel takoj, saj je bilo potrebno za gibanje, hkrati pa je bilo osvajanje ravnotežja poenostavljeno. Posebnost, ki jo je poganjalec imel je, da je otrok lahko uporabljal veščine hoje in teka. Te veščine je otrok imel razvite in jih je pri učenju vožnje s poganjalcem lahko uporabil. Na ta način je otrok prej osvojil vožnjo z osnovnim prevoznim sredstvom, kot je poganjalec.

Hitrost osvojitve procesa vožnje je v veliki meri pripomoglo k uveljavitvi in osvojitvi trga. Kmalu je izumitelju sledilo veliko število posnemovalcev, ki so njegov izum po svoje ukrojili in v nekaterih primerih nadgradili. Uporabljeni so bili različni materiali, spremenile so se nekatere lastnosti, v nekaterih primerih so bile dodane nove funkcije. Kupec tako lahko v velik meri prilagodi lastnosti svojim potrebam in željam. Otrok bo tako še lažje in prej osvojil vse veščine gibanja, ki so potrebne, da se poganjalec koristno uporablja pri igri in razvoju gibalnih sposobnosti.

 

Poganjalec je spremenil tradicionalno razmišljanje o otrokovem razvijanju gibalnih sposobnosti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *