Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem

Zakoni in predpisi se nenehno prilagajajo, oblikujejo ali preoblikujejo in spreminjajo. Vseh nikakor niti ne moremo spremljati in poznati, ko pa se pokaže potreba po določenem znanju, pa seveda iščemo in brskamo, se zanimamo in poizvedujemo. Če se osredotočimo na zaposlitev, ima tako delodajalec kot zaposlen obveznosti in dolžnosti, seveda pa tudi pravice. In, če slučajno kdaj dobimo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem, se pozanimamo o pravicah, ki jih kot zaposleni imamo.

Ko delodajalec želi prekiniti pogodbo z zaposlenim in za to navede razlog poslovni razlog, tega mora tudi pojasniti oziroma dokazati. Bodisi gre za tehnološke, strukturne, organizacijske, ekonomske ali druge razloge. In seveda gre za postopek, ki ni prijeten, tako za delodajalca, še manj za zaposlenega. Vendar pa se žal moramo sprijazniti s stanjem in posledicami.  

Odpoved mora biti podana pisno in mora z njo delavec biti seznanjen. Vroči se lahko osebno v prostih delodajalca ali po priporočeni pošti.

Vsaka zaposlitev predstavlja vsaj finančno stabilnost, če morda tudi ne osebnega zadovoljstva (ko opravljamo delo, katerega radi opravljamo in so odnosi v službi z drugimi sodelavci odlični). Ko imamo zaposlitev se seveda počutimo bolj varne in dobro. Vemo, da bomo za svoj trud nazadnje tudi poplačani. Ko pa pride do izrednih razmer, zaradi katerih se nam obeta odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem, pa se moramo z njo najprej dobro seznaniti in se tudi pozanimati o pravicah, ki jih imamo. S

Če smo v dobrih donosih z delodajalcem, se lahko odkrito pogovorimo in tudi morda sami kaj predlagamo. Navsezadnje odpoved tudi delodajalcu ni ljuba in se običajno težko soočajo z zaposlenimi zato, da jim izročijo odpoved. Pa vendar, poslovni svet, tako pač je in nikoli ne moremo vedeti, kakšno bo naše finančno stanje že naslednji mesec. Tudi ne moremo predvideti poslovnega uspeha ali neuspeha podjetja, kar vpliva tudi na našo dobrobit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *