Napoteni delavci niso “posojeni” delavci

Članstvo Slovenije v Evropski uniji je prineslo precej sprememb na trgu dela. Ena bistvenih je ta, da lahko slovensko podjetje svoje zaposlene pošlje na delo tudi v tujino, torej v drugo članico EU. Pri tem so zaposleni v domačem podjetju in preko njega je poskrbljeno tudi za vse socialne storitve. Napoteni delavci pa niso “posojeni” delavci. V tujini torej delajo za matično podjetje, pri katerem imajo sklenjeno delovno razmerje, ne pa za tuje podjetje. Odnos med tujim naročnikom in delavci mora biti urejen tako, da pogodbo o opravljanju dela v tujini prevzame slovensko podjetje. Podjetje torej prevzame posel in za delo poskrbijo njegovi zaposleni – ne more pa jih enostavno “posoditi” nekam v tujino.

Napoteni delavec opravlja zaradi napotitve delo v drugi članici EU začasno. Ko je delo opravljeno, se vrne v Slovenijo in opravlja svoje redno delo za delodajalca.

So napoteni delavci izkoriščani?

V današnjih časih je pogosto težko dobiti delo in marsikdo je zaposlitve tako vesel, da niti ne razmišlja o svojih pravicah. Napoteni delavci so prav zato pogosto tudi oškodovani. Marsikdo ne ve, da se lahko delo v obliki napotitve opravlja le dve leti, prav tako se napoteni delavci ne zavedajo, da njihovo plačilo ne sme biti takšno, kot če bi delali doma. Za delo v tuji državi, članici EU, morajo v času napotitve prejemati plačo, ki je enaka vsaj minimalni plači v tej državi. Napoteni delavci, ki delajo v Nemčiji, torej ne smejo od slovenskega podjetja, ki jih je napotilo tja, dobivati minimalne slovenske plače, temveč vsaj minimalno nemško.

Do kršitev prihaja vedno znova, na srečo pa so v tujini inšpekcije bolj pogoste in dosledne kot pri nas, zato se kršitelje hitro odkrije in se jim naloži kazen. Prav tako lahko napoteni delavci, ki ugotovijo, da jih je podjetje oškodovalo, seveda zahtevajo primerno poplačilo.

Primeri dobre prakse
Napoteni delavci delajo na najrazličnejših področjih, veliko pa jih je na področju gradbenih del. Med podjetji, ki napotujejo v tujino, zasledimo tudi mnogo dobrih praks. Delavci so dobro plačani, zaradi česar se lažje odločijo za začasno delo v tujini in s tem odsotnost od družine, primerno je poskrbljeno za njihovo nastanitev, redno so plačani vsi prispevki doma in tudi na tujem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *