Najemna pogodba se lahko dandanes izdela tudi preko e-obrazca

Pri določenih zadevah v življenju moramo biti izjemno pazljivi, to pa zato, da nam kasneje morda ne bo žal in da slučajno ne bomo zapadli v kake resnejše težave. Tudi ko na primer najemamo stanovanje oziroma hišo, je potrebno poskrbeti za določene dokumente, na katerih bo jasno razvidno tisto, kar je v danem trenutku in tudi za naprej seveda najbolj pomembno. Eden od nujnih dokumentov je tudi najemna pogodba, ki jo v današnjem času mirno lahko izdelamo tudi preko e-obrazca.

Stanovanjska pogodba za opredelitev obveznosti in pravice

Pri najemu nepremičnine je torej nujno potrebna posebna oblika pogodbe, s katero se opredelijo obveznosti in vsekakor tudi pravice, ki seveda izhajajo iz najemnega razmerja. Za izdelavo tako imenovane najemne pogodbe lahko torej uporabimo tudi kar e-obrazec. Poleg podpisa najemne pogodbe pa je pomembno tudi, da kar se da dobro spoznamo tudi osnove najemnega razmerja in da poleg tega poskrbimo tudi za svoje pravice, ki nam pri tem pripadajo. To velja bodisi če smo v vlogi najemnika ali če smo v vlogi najemodajalca.

Potrebno si je pridobiti tudi pravne pravice

Za tako obliko poslovanja je potrebno pridobiti tudi določene pravne pravice. Toda, kje jih lahko pridobimo? Področje najemanja nepremičnine je vsekakor urejeno s posebnim zakonom, ki se imenuje Stanovanjski zakon. Slednji ureja stanovanjska najemna razmerja in hkrati tudi določa obvezne sestavine najemne pogodbe. Vnos obveznih sestavin v tovrstno pogodbo pa omogoča visoko stopnjo varnosti in tudi nemoteno življenje.

Enaka pravila za najem stanovanja in najem enostanovanjske hiše

Pri tem pa je potrebno poudariti tudi to, da veljajo povsem enaka pravila za najem stanovanja kot tudi za najem enostanovanjske hiše. Preden se torej stanovanjska najemna pogodba podpiše, pa strokovnjaki seveda priporočajo, da najemodajalec najemniku izroči tudi energetsko knjižico. Na ta način se najemnik seznani tudi z energetsko učinkovitostjo stavbe. Tovrstna izkaznica pa ni obvezna, če najem traja manj kot pa eno leto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *