Ljudi z jeklenimi živci ni, obstajajo le psihično stabilni

V čustveno in psihično nespodbudnem okolju zaposleni postane pasiven in nemotiviran – Fenomen preobčutljivosti

Psihična in čustvena varnost, tako imenovani varnostni softver na delovnem mestu, sodita med pomembne elemente zadovoljstva, učinkovitosti in uspešnosti v poklicu, poslu in karieri, kljub temu pa jima v številnih delovnih in poslovnih okoljih ne posvečajo dovolj pozornosti oziroma ju marsikod močno zanemarjajo ali celo zanikajo. Vztrajanje zaposlenih v delovnem okolju, ki jih čustveno in psihično odvrača in obremenjuje ter jim vzbuja občutek neugodja, če ne celo ogroženosti, poznavalci razmer kritično in povsem upravičeno enačijo s pomanjkanjem razgledanosti, odločnosti, samozaupanja, samospoštovanja in samozavesti, pa tudi s popustljivostjo, podredljivostjo in pretirano prilagodljivostjo. V tovrstni »zafrustrirani« atmosferi med zaposlenimi vladajo psihična neurejenost, intelektualna lenoba in čustvena otopelost. V takšnem okolju še tako premišljeni strokovni ukrepi in briljantne poslovne poteze namreč ne vodijo do načrtovane dodane vrednosti.

Potrebna količina psihične in čustvene integritete posameznika, skupine in celotnega kolektiva v delovnem okolju vpliva na izžarevanje pozitivne energije in specifično karizmo, ki odpira še tako trdno zapahnjena vrata. V čustveno in psihično nespodbudnem okolju pa človek postane pasiven, nezainteresiran, zafrustriran, zadržan, počasen, pretirano previden, neinventiven, neinovativen in nemotiviran za kakršen koli podvig. Pogosto mu je odveč že sama misel na službo. Pravo nasprotje temu so dinamični posamezniki, ki delajo, ustvarjajo, poslujejo in uresničujejo svoje poklicne (strokovne in poslovne) ambicije v delovnem in poslovnem okolju s spodbudnim varnostnim softverom.

»Keep cool« – vodilo, ki osvaja svet uspešnežev – velja predvsem za psihično urejen in čustveno uravnovešeno delovno in poslovno okolje, kar je pogoj za hladnokrvnost, ki se obrestuje v poslovnem in zasebnem življenju. Jeza, razburjenje, neobvladanost, neuglajenost, popadljivost in razjarjenost škodujejo poslu in karieri, zdravju in ugledu. Kako naj »poslovni svet« obvladuje in usmerja človek, ki se ne more nadzorovati, ki ne obvlada samega sebe, svojih čustev, občutkov in reakcij?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *