Alkohol in odvzem vozniškega dovoljenja

Dovoljenje za opravljanje vozila lahko ima oseba, ki je opravila teoretičen ter praktične preizkus znanja iz prometnih predpisov ter vožnje v prometov. Vsakdo mora poznati prometne predpise v zameno za vožnjo po cesti. Ena izmed nalog policistov je, da preverjanjo in ugotavljajo nepravilnosti med vožnjo v cestnem prometu oziroma kršenje prometnih predpisov. Veliko ljudi se ne zaveda, da različen substance lahko zelo negativno vplivajo na samo vožnjo. Poznamo prepovedane substance v primeru, da sedemo za volan.

Alkohol je prepovedana substanca v prometu

Veliko je ljudi, ki pijejo alkohol in potem vozijo. To lahko pelje do prometne nesreče ali pa celo smrt. Tega si nikakor ne želimo. Slovenija ima stroge prepise za vse tiste, ki vozijo pod vplivom alkohola. Seveda imamo večkrat na leto akcije, kje se spodbuja voznike, da ne sedejo za volan takrat, ko smo pod vplivom alkohola. Ne glede na to, koliko smo spili, vožnja v tem primeru nikakor ni opravičljiva.

V praksi je velikokrat tako, da se ljudje odpravijo za volan tudi takrat, ko so že spili določeno količino alkohola. Vsekakor to ni družbeno odgovorno dejanje. Ne le to – prometna nesreča se lahko zgodi izjemno hitro. Nikakor ne želite poškodovati sebe in druge udeležence v prometu, kajne? Alkohol je namreč substanca, ki se zelo počasi razgrajuje v telesu. Takrat, ko vozimo po cesta pod vplivom alkohola, nismo zbrani tako, kot bi morali v cestnem prometu biti. Pogosto se dogaja, da avtomobil prične vijugati po cesti. Takrat vemo, da je voznik pod vplivom različnih substanc. Voznik v tem primeru močno ogroža lastno varnost ter varnost vseh ostalih udeležencev v prometu.

Alkohol sprva zelo potihoma vpliva na človeške sposobnosti, zato so nekateri ljudje prepičani, da lahko kljub nekaj popitega akolhola vozijo. Temu nikakor ni tako. Z vsakih kozarcem je naš odziven čas ter zbranost manjša. Z zaužitjem alkohola se namreč slabi sposobnost vidnega in zaznavanja okolja, pravilnega odločanja in še bi lahko naštevali.

Alkohol in vozniki

Voznik začetnik oziroma mladi voznik do 21. leta starosti mora imeti 0,0 promila alkohola. Drugi imajo dovoljenje do 0.24 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Kasneje sledi denarna kazen, kazenske točke in v veliko primerov tudi odzvem vozniškega dovoljenja ter prepozved nadaljne vožnje. V primeru najstrožje kazni, mora voznik dobiti 18 kazenskih točk, 1200 evrov denarne kazni ter obvezno pridržanje do streznitve. Alkohol je velikokrat (poleg hitrosti) najpogostejši razlog za izdajanje kazni ter odvzem vozniških dovoljenj. Bodite odgovorni in ne pijte alhokola takrat, ko ste voznik. Vedno se za volan usedite zbrani in trezni. a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *